Happy Nepali New Year 2080 wishes – नयाँ बर्षको शुभकामना 2080 (2023) Quotes HD Images Messages Status

Happy Nepali New Year 2080 wishes – नयाँ बर्षको शुभकामना 2080 (2023) Quotes HD Images Messages SMS Status | नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना Whatsapp, Instagram, Facebook Update

Happy Nepali New Year 2080 wishes

The Nepali New Year holds a prominent position in the socio-cultural fabric of Nepal. This article delves into the significance of the occasion, the various traditions associated with it, and its impact on the cultural heritage of the country. Additionally, this exposition explores the scientific basis of the Nepali calendar system and presents counter-arguments concerning the relevance of celebrating diverse New Years.

Nepali New Year FactsDetails
DateThe first day of the Nepali month of Baishakh (usually falls in April)
NameNepal Sambat or Nepali New Year
YearThe year 2079 in the Nepali calendar
OriginIt was started by Shankhadhar Sakhwa, a merchant from Kathmandu, to commemorate his release from prison in 879 AD.
CelebrationsCelebrated by Nepali people worldwide with feasts, family gatherings, and traditional music and dance.
Significance of Nepali New YearDetails
Renewal of SpiritualityA time to reflect on the past year and set intentions for the new year.
Cultural IdentityA celebration of Nepali culture and heritage.
UnityA time to come together with family and community to celebrate and strengthen bonds.
Nepali New Year TraditionsDetails
Cleaning the HomeA tradition of deep cleaning the home to rid it of any negative energy and make way for positive energy.
Buying New ClothesWearing new clothes on the day of the new year is believed to bring good luck and prosperity.
Swinging on a SwingA tradition of swinging on a specially decorated swing, or “ping”, which represents joy and happiness.
Preparing Traditional FoodA feast is prepared with traditional Nepali dishes, such as sel roti, bara, and chhoela.
Nepali New Year Cultural HeritageDetails
Nepal Sambat CalendarThe Nepali New Year is based on the Nepal Sambat calendar, which is unique to Nepal and is used in official documents and government records.
Traditional Music and DanceThe Nepali New Year is celebrated with traditional music and dance, such as the Dhimay and the Lakhe dance.
Handicrafts and Artisanal GoodsNepali artisans create beautiful handicrafts, such as pottery, wood carvings, and handwoven textiles, which are a significant part of the country’s cultural heritage.
Religious Festivals and RitualsThe Nepali New Year is often celebrated in conjunction with other religious festivals, such as Bisket Jatra in Bhaktapur and Sindoor Jatra in Thimi.

नयाँ बर्षको शुभकामना 2080

Nepali New Year, also known as Nepal Sambat, is a time of joy and renewal for Nepali people around the world. As the calendar turns to a new year, it’s customary to exchange messages of hope, blessings, and good wishes for the year ahead. In this article, we’ll explore some common Nepali New Year wishes messages and their meanings.

Happy Nepali New Year 2080 Greetings wishes

“Naya barsa ko hardik shubhakamana!” – This is a common Nepali New Year greeting, which roughly translates to “Heartfelt wishes for the new year!” It’s a simple and straightforward message that expresses the sender’s hope that the recipient will have a happy and prosperous new year.

“Sukha, shanti ra samriddhi bhari naya barsa ko shubhakamana!” – This message wishes the recipient happiness, peace, and prosperity in the new year. It’s a more specific and detailed wish that acknowledges the different aspects of a good life.

“Naya barsa le timilai sadhai khushi le bhari rakhos!” – This message translates to “May the new year always keep you happy!” It’s a simple and sweet message that expresses the sender’s wish for the recipient to always find joy and happiness in the coming year.

“Sahana, samarpan, ra sadbhawana ko naya barsa ko shubhakamana!” – This message wishes the recipient patience, dedication, and goodwill in the new year. It’s a more thoughtful and introspective message that encourages the recipient to cultivate positive qualities for the coming year.

“Naya barsa ma timro sabai iccha haru pura hossan!” – This message translates to “May all your wishes come true in the new year!” It’s a hopeful and optimistic message that expresses the sender’s belief in the power of positive thinking and manifestation.

Nepalese New Year 2080 images Wallpaper

Nepalese New Year 2080 Wishes
नयाँ उमंग, नयाँ जोश, नयाँ जगार, नयाँ खुशी
नयाँ प्रगति, नयाँ बाहर, नयाँ सपना, नयाँ आयाम
नयाँ पल, नयाँ बर्षले प्रदान गरोस
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

जीवनको मार्गमा जीवनको पूर्ण रहनुहोस्
तपाईंको अनुहारमा खुशीको चमक
बाटोको हरेक चरणमा स्वागत छ
यस साथीले तपाईंलाई नयाँ सालको शुभकामना दिदैछ
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

Nepalese New Year 2080 Status
म चाहन्छु कि तपाईं संसारमा सबै खुशी हुनुहोस्
तपाईको मुटुको चिन्ता नगर तपाईको दिमाग शान्त र सफा होस्
र तपाईसँग नयाँ साल 2080 हुन सक्छ

फुल फुलि रहोस जीवनको बाटोमा
खुसी चमिक रहोस तपाईको मुहारमा
हर कदममा मिलोस खुसीको बहार तपाईलाई
यो मित्र दिदै छ नयाँ वर्षो शुभकामना तपाईलाई

Day by day तिमरो खुसी भइ हालोस् double,
तिमरो जिन्दगीबाट delete भइहालोस सारा trouble,
भगवान ले तिमीलाई सधै राखोस् smart & fit,
तिमरो लागि नर्या वर्ष होस super-duper hit!!
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

सधैं हाँस्नु अनि हसाई रहनु मुस्कुराई रहनु यसरी नै बितोस नव बर्ष 2023
बिगतलाई सम्झेर पश्चाताप नहोस भविष्यलाई सम्झेर चिन्ता नहोस
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

नव बर्ष को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
मन भरिका इच्छा अनि तृस्ना
सजाएका कल्पना अनि सपना
अपुस्ट अनि गुम्सिएका चाहना
बनेर सबै बिपना सफलता चुमुन्
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

के तपाइँ नयाँ कारनामा, उपलब्धिहरु
र सिकाई को साथ तपाइँको नयाँ वर्ष भर्न सक्नुहुन्छ!
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

आई सक्यो नया वर्षयो नया वर्षो आउ गरौ कामना
सबैले पाओस खुसीको महोल
जो छन् गरिब र कंगाल
उनीहरु भइ हालोस मालामाल
देशको भ्रष्टाचारलाई मिटाइ दिओस
देशमा नया संविधान बनी जाओस
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

भुलि जाउ हिजलाई, मुस्कुराउ आजलाई
खुसि लिएर आउनेछ भोलि तिमिलाई
नेपाली नयाँ वर्ष 2080 धेरै धेरै शुभकामना

Happy New Year 2080 Wishes & Messages in Nepali

नया बर्ष आइसक्यो बनेर उज्याला
खुली जाओस नेपालको किस्मतको ताला
सधै राखोस नेपालीहरुमाथि कृपा उपरवाला
गत साल नेपालीले पायो नयाँ संविधानको को मधुशाला
Happy new year 2080

Naya barsa aai sakyo baner ujjyala
Khuli jaos Nepal ko kismet ko tala
Sadhai rakhos Nepali haru ko kripa uparbala
Gat sal Nepali le payo naya sambhidha ko madhushala
Happy new year 2080

सचेत र सजगतापूर्वक बाँच्नु दुर्लभ चीज हो; धेरैजसो मानिसहरू यहाँ जीवित मात्रै रहन्छन्। आगामी दिनहरूमा सबैले जीवनलाई पूर्णतामा बाँच्ने प्रयास गर्न सकौं।

नयाँ बर्षको २०८० को हार्दिक शुभकामना।

Nepali new year 2080 Facebook, Instagram, Whatsapp Status

Facebook Status:

 1. “Happy Nepali New Year to all my friends and family! May this year bring you happiness, prosperity, and good health. Cheers to new beginnings!”
 2. “As we welcome the new year, let’s take a moment to reflect on the past and set new goals for the future. Happy Nepali New Year, everyone!”
 3. “Wishing all my Nepali brothers and sisters a joyous and prosperous new year. May your hearts be filled with love, and your homes be filled with laughter.”
 4. “Nepal Sambat, a celebration of our rich cultural heritage and traditions. Happy Nepali New Year to all my fellow Nepalis around the world!”

Instagram Status:

 1. “Out with the old, in with the new. Happy Nepali New Year, everyone! Let’s make this year a memorable one.”
 2. “Here’s to a year filled with adventure, new experiences, and endless possibilities. Happy Nepali New Year, my friends!”
 3. “May the new year bring you closer to your dreams and aspirations. Happy Nepali New Year, instafam!”
 4. “Let’s celebrate the start of something new. Happy Nepali New Year, lovelies!”

WhatsApp Status:

 1. “Wishing you all a year filled with joy, love, and prosperity. Happy Nepali New Year, my WhatsApp family!”
 2. “May the new year bring you happiness and success in all your endeavors. Happy Nepali New Year, friends!”
 3. “Sending my warmest wishes to all my Nepali friends and family. Have a happy and blessed new year!”
 4. “As we say goodbye to the old year, let’s welcome the new with open hearts and minds. Happy Nepali New Year, WhatsApp peeps!”

Overall, Nepali New Year wishes messages are a way to connect with loved ones and express hopes for a bright and prosperous future. Whether you choose a simple greeting or a more elaborate message, the sentiment behind it is what matters most. So, take the time to send a message to someone you care about this Nepali New Year, and spread some joy and positivity as we welcome a new year together.

Leave a Comment